Handelsebetingelser:

Hvis du køber malerier/værker/smykker til salg online her fra min webshop, har du altid 14 dages returret. Vi tilbyder altid gratis fragt og pakker maleriet, så det er nemt at returnere i samme indpakning. Returnering af malerier/værker/smykker ved fortrydelse af køb sker for egen regning og risiko og skal ske inden for 14 dage. Malerier/værker/smykker skal returneres i samme stand som de var modtaget.

Ansvar og forsikring ved fremsendelse af malerier/værker/smykker påhviler Kunstner Ida Andersen Lang ved fremsendelse. Ved retur hæfter køber for ansvar og forsikring af malerier/værker/smykker.

 

Privatlivs- persondata- og cookie- politik

Vi beskytter dine data og opfylder kravene i EU’s nye lov om databeskyttelse (persondataforordning – GDPR)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysninger indsamles til fast definerede, udtrykkelige og legitime formål og yderligere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Personoplysninger, som skal behandles, skal være tilstrækkelige, relevante og ikke vidtgående i forhold til de formål, hvortil personlige oplysninger indsamles og de formål, hvortil de efterfølgende behandles.

 For at du kan handle med os på idaandersenlang.dk, har vi brug for følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Sikkerhed

Vi tilstræber at være så åbne og transparente som muligt omkring de oplysninger vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside, og vi vil gerne have, at du skal vide, hvad vi bruger dem til, hvordan vi opbevarer dem og hvorfor.

Denne privatlivspolitik gælder for vores hjemmeside idaandersenlang.dk samt alle produkter og services, som udbydes af Kunstner Ida Andersen Lang. Ved brugen heraf, accepterer du aktivt indsamling, opbevaring og brug af dine oplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

Kunstner Ida Andersen Lang indsamler dine oplysninger på følgende måde:

  • Frivilligt afgivne personlige identifikationsoplysninger.

Ida Andersen Lang har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse eller misbrug.

Kunstner Ida Andersen Lang anvender INGEN personfølsomme oplysninger og opbevarer ej heller oplysninger om betalingskort, bank eller lignende betalingsoplysninger.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger meget alvorligt, og anvender standardiserede firewalls og bruger betalingsgateways/web-beskyttelsesværktøjer så som SSL-certifikater (sikkerhedscertifikat/secure socket layer) med krypterede formularer, der er implementeret i vores hjemmesider, for at hjælpe os med at forebygge problemer som, at dine oplysninger havner hos de forkerte modtagere, går tabt, bliver misbrugt eller ændret.

 

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Hvis du er købende kunde, anvendes dine oplysninger til at dokumentere og administrere din bestilling, betaling og levering/forsendelse.

 

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

For at kunne opfylde din anmodning og til dokumentation, enten via køb, kontaktformular eller mail, anvender vi udelukkende følgende kategorier af personlige oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Evt. ID for din brugerprofil på vores hjemmeside

 

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Kun de af vores betroede medarbejdere, som har behov for at bruge dem, kan få adgang.

Vi vil på ingen måde videresælge eller bytte dine personlige oplysninger til tredjepart (Kun i tilfælde af et krav i henhold til en lov, et juridisk krav eller dom m.v.).

Vi opbevarer ingen personfølsomme oplysninger

 

Hvor længe opbevarer/genskaber vi dine oplysninger?

Vi genskaber dine personlige oplysninger så længe det er nyttigt og relevant (dog max. 5 år), på basis af det formål, som vi i første omgang indsamlede dem til, og på basis af hvilket du har givet os samtykke til.

Vi opbevarer alle vores kundeoplysninger sikkert og krypteret.

 

Cookies og automatisk indsamling af oplysninger

Kunstner Ida Andersen Lang bruger ikke cookies på hjemmesiden idaandersenlang.dk

 

Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi har til enhver tid ret til at ændre denne privatlivspolitik. Vi offentliggør dato for opdatering af eventuelle ændringer nederst på denne side. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne side for eventuelle ændringer, for at holde dig informeret om vores privatlivspolitik. Det er på eget ansvar, at du gennemgår vores privatlivspolitik og Cookie Politik på regelmæssig basis, og bliver bekendt med eventuelle ændringer.

 

Dine rettigheder – Kontakt:

Med henvisning til persondataloven om personlige oplysninger, har du ret til at få adgang til, rette, gøre indsigelse imod  eller helt anmode om sletning af de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du skal blot skrive til os på:

idaandersenlang@ymail.com med ”Privatlivspolitik” i emnelinjen.

 

Opdateret (GDPR): august 2018